Gefle Chocolaterie

Mörk Geflebock

Gävles fina logga i mörk choklad. 

Innehåll: Chocovic Trinea (70%). 

Alla våra produkter kan innehålla spår av nötter, laktos och gluten.